Kod Panosu

Kopyala, Yapıştır, Hatırla, Kodla..

Monthly Archives: Eylül 2013

Express Altında EJS İle .html Uzantılı Dosyaları Template Olarak Kullanmak

Express için varsayılan template engine’i Jade olsa da PHP, ASP veya JSP geçimişi olanların EJS’ye alışması çok daha kolay ve hızlı olur kanaatindeyim. Ancak kullandığınız IDE’nin .ejs uzantısını tanımama ihitmali yüksek. EJS sentaksı genel anlamda HTML’e benzediği için template’lerinizi .html uzantısıyla oluşturursanız IDE ile iyi geçinirsiniz ama böyle yapmaya karar verirseniz aşağıdaki satırı uygulamanıza eklemeyi unutmayın, yoksa tarayıcınızda sayfa sayfa stack trace’leri görürsünüz..

var express = require('express')
  , routes = require('./routes')
  , user = require('./routes/user')
  , http = require('http')
  , path = require('path');

var app = express();

app.set('port', process.env.PORT || 3000);
app.set('views', __dirname + '/views');
app.set('view engine', 'ejs');
app.engine('html', require('ejs').__express);
app.use(express.favicon());
app.use(express.logger('dev'));
app.use(express.bodyParser());
app.use(express.methodOverride());
app.use(express.cookieParser('your secret here'));
app.use(express.session());
app.use(app.router);
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));

// development only
if ('development' == app.get('env')) {
  app.use(express.errorHandler());
}

app.get('/', routes.index);
app.get('/users', user.list);

http.createServer(app).listen(app.get('port'), function(){
  console.log('Express server listening on port ' + app.get('port'));
});
Reklamlar

Windows Üzerinde Openshift Origin’i Kullanmak

http://denisvuyka.wordpress.com/2013/09/17/setting-up-openshift-origin-virtual-machine-on-windows-7/

XP Style Alt-Tab Menu

Windows XP’deki alt tab menüsüne dönmek için HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer yoluna AltTabSettings adlı bir DWORD (32 bit) ekleyip değerini 1 yapın.

P4Merge’ü Windows’un Context Menüsünden Çalıştırmak

WinMerge kurulumdan sonra kendini context menüsüne ekliyor ama benim gibi p4merge’ü tercih eden arkadaşlar için de bir yol var:

%APPDATA%\Microsoft\Windows\SendTo klasörüne p4merge’ün bir kısayolunu ekleyin. Artık 2 veya 3 adet dosya seçip Sağ tuş > Gönder > P4Merge kısayolunu kullanabilirsiniz.