Kod Panosu

Kopyala, Yapıştır, Hatırla, Kodla..

Category Archives: Bilgisayar Bilimi

Sieve’in Asal Sayı Algoritması

#include <stdio.h>
#define MAX 1000

char is_not_prime[MAX+1];
int  primes[MAX], primecnt;

int main() {
 int i, j;
 
 is_not_prime[0] = is_not_prime[1] = 1;
 
 for(i=2; i<=MAX; i++) {
  if(!is_not_prime[i]) {
   primes[primecnt++] = i;
   for(j=2*i; j<=MAX; j+=i) {
    is_not_prime[j] = 1;
   }
  }
 }
 
 printf("Primes up to %d:\n", MAX);
 for(i=0; i<primecnt; i++) {
  printf("%d\n", primes[i]);
 }
 
 return 0;
}

Ayrıntılı bilgi: Wikipedia – Sieve of Eratosthenes

Reklamlar