Kod Panosu

Kopyala, Yapıştır, Hatırla, Kodla..

Category Archives: Windows Konsol

Çalışan BAT Dosyasının Diskte Bulunduğu Yolu Bilmesi

Çalışmakta olan bir BAT dosyasının disk üzerinde nerede bulunduğunu %~dp0 değişkeniyle çekebilirsiniz.

%~dpI değişkeni %I’ıncı argümanın sürücü harfinin (d) ve yolunun (p) birleştirilmiş halidir. Her BAT dosyasının ilk argümanı da kendisi olduğundan dolayı %~dp0 terimi BAT dosyasının kendi yolunu temsil eder.

Aşağıdaki örnek nmp.cmd örnek alınarak hazırlanmıştır. Önce BAT’ın bulunduğu klasörde node.exe’nin bulunup bulunmadığı test edilir. Yoksa node.exe ortam değişkenlerinin yardımıyla çalıştırılır. Varsa doğrudan çalıştırılır. %* ise BAT dosyasına gönderilen diğer argümanları node.exe’ye paslamak için kullanılmaktadır.

@IF EXIST "%~dp0\node.exe" (
  "%~dp0\node.exe" "%~dp0\.\node_modules\nodemon\nodemon.js" %*
) ELSE (
  node "%~dp0\.\node_modules\nodemon\nodemon.js" %*
)

Ayrıntılı bilgi için:

for /?
Reklamlar