Kod Panosu

Kopyala, Yapıştır, Hatırla, Kodla..

Weblogic İçin SSL Sertifikası Oluşturma ve Admin Console Üzerinden Gerekli SSL Ayarlarını Yapma

Generating Identity of the Server
keytool -genkey -alias alias -keyalg RSA -keysize 1024 -dname “CN=localhost, OU=Customer Support, O=BEA Systems Inc, L=Denver, ST=Colorado, C=US” -keypass keypass -keystore identity.jks -storepass storepass

Self Signing the Certificate
keytool -selfcert -alias alias -dname “CN=localhost, OU=Customer Support, O=BEA Systems Inc, L=Denver, ST=Colorado, C=US” -keypass keypass -keystore identity.jks -storepass storepass

Exporting the Server certificate
keytool -export -alias alias -file cert.cer -keystore identity.jks -storepass storepass

Creating Trust Store
keytool -import -alias alias -file cert.cer -keystore trust.jks -storepass storepass -noprompt

Keystores:
-Identity-
Custom Identity Keystore:                    C:/oracle/Middleware/user_projects/domains/base_domain/lib/MyCertificates/identity.jks
Custom Identity Keystore Type:                JKS
Custom Identity Keystore Passphrase:        storepass
Confirm Custom Identity Keystore Passphrase:storepass
-Trust-
Custom Trust Keystore:                        C:/oracle/Middleware/user_projects/domains/base_domain/lib/MyCertificates/trust.jks
Custom Trust Keystore Type:                    JKS
Custom Trust Keystore Passphrase:            storepass
Confirm Custom Trust Keystore Passphrase:     storepass

SSL:
Identity and Trust Locations:                Keystores
-Identity-
Private Key Alias:                            alias
Private Key Passphrase:                        keypass
Confirm Private Key Passphrase:                keypass

Kaynak: http://weblogic-wonders.com/weblogic/2011/05/25/ssl-configuration-for-weblogic-server/

Reklamlar

Windows Üzerinde Git’in Merge Tool’u Olarak P4Merge’ü Kullanmak İçin Gereken Ayarlar

http://chodounsky.net/2013/05/09/merge-files-with-git-merge-tool/

Express Altında EJS İle .html Uzantılı Dosyaları Template Olarak Kullanmak

Express için varsayılan template engine’i Jade olsa da PHP, ASP veya JSP geçimişi olanların EJS’ye alışması çok daha kolay ve hızlı olur kanaatindeyim. Ancak kullandığınız IDE’nin .ejs uzantısını tanımama ihitmali yüksek. EJS sentaksı genel anlamda HTML’e benzediği için template’lerinizi .html uzantısıyla oluşturursanız IDE ile iyi geçinirsiniz ama böyle yapmaya karar verirseniz aşağıdaki satırı uygulamanıza eklemeyi unutmayın, yoksa tarayıcınızda sayfa sayfa stack trace’leri görürsünüz..

var express = require('express')
 , routes = require('./routes')
 , user = require('./routes/user')
 , http = require('http')
 , path = require('path');

var app = express();

app.set('port', process.env.PORT || 3000);
app.set('views', __dirname + '/views');
app.set('view engine', 'ejs');
app.engine('html', require('ejs').__express);
app.use(express.favicon());
app.use(express.logger('dev'));
app.use(express.bodyParser());
app.use(express.methodOverride());
app.use(express.cookieParser('your secret here'));
app.use(express.session());
app.use(app.router);
app.use(express.static(path.join(__dirname, 'public')));

// development only
if ('development' == app.get('env')) {
 app.use(express.errorHandler());
}

app.get('/', routes.index);
app.get('/users', user.list);

http.createServer(app).listen(app.get('port'), function(){
 console.log('Express server listening on port ' + app.get('port'));
});

Windows Üzerinde Openshift Origin’i Kullanmak

XP Style Alt-Tab Menu

Windows XP’deki alt tab menüsüne dönmek için HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer yoluna AltTabSettings adlı bir DWORD (32 bit) ekleyip değerini 1 yapın.

P4Merge’ü Windows’un Context Menüsünden Çalıştırmak

WinMerge kurulumdan sonra kendini context menüsüne ekliyor ama benim gibi p4merge’ü tercih eden arkadaşlar için de bir yol var:

%APPDATA%\Microsoft\Windows\SendTo klasörüne p4merge’ün bir kısayolunu ekleyin. Artık 2 veya 3 adet dosya seçip Sağ tuş > Gönder > P4Merge kısayolunu kullanabilirsiniz.

Bir Web Servis’i C# Class Library’si (DLL) İle Consume Etmek

Örnek olarak http://ws.cdyne.com/emailverify/Emailvernotestemail.asmx?wsdl adresindeki servisi C#’da yazdığınız bir DLL vasıtasıyla ve nihâi olarak VBScript ortamında consume etmek istediğinizi varsayalım.

DLL’in oluşturulması
1- Visual Studio’yu açın ve File > New > Project.. > Visual C# yolundan bir Class Library projesi oluşturun.
2- Yukarıda verilen adresten servis referansınızı ekleyin.
3- “C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Bin” yolundaki guidgen.exe’yi çalıştırın ve bir GUID üretin. (Ör: E38E0011-D037-4e7b-AB0E-BDB725A9D2F4)
4- Class’ınızı aşağıdakine benzer bir hâle getirin.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.ServiceModel;
using ServiceLib.ServiceReference1;

namespace ServiceLib
{
  [ComVisible(true)]
  [ProgId("ServiceUser")]
  [Guid("E38E0011-D037-4e7b-AB0E-BDB725A9D2F4")]
  public class ServiceUser
  {
    public string test(string email)
    {
      AppDomain.CurrentDomain.SetData("APP_CONFIG_FILE", this.GetType().Assembly.Location+".config");

      EmailVerNoTestEmailSoapChannel proxy = new ChannelFactory("EmailVerNoTestEmailSoap12").CreateChannel();

      ReturnIndicator res;

      res = proxy.VerifyEmail(email, "");

      return res.GoodEmail.ToString();
    }
  }
}

5- Proje özellikleri ekranında Signing’in altında Sign the assembly kutucuğunu işaretleyin, yeni bir imza üretin ve ayarları kaydedin.
6- Projeyi build edin.

DLL’in Sisteme COM Objesi Olarak Register Edilmesi
7- Console’dan C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\RegAsm.exe /codebase “C:\projenize\giden\yol\ServiceLib.dll” komutunu çalıştırın.

DLL’in VBScript Ortamında Kullanılması

dim myObj
set myObj = CreateObject("ServiceUser")
MsgBox myObj.test("q@q.com")

şeklinde bir .vbs dosyası oluşturun ve dosyayı çalıştırın.

Kaynakça
http://bytes.com/topic/c-sharp/answers/829749-change-default-config-file-name
http://www.dirkstrauss.com/programming/calling-a-net-dll-from-vbscript

MongoVUE

MongoDB veritabanınızı yönetmek için önerebileceğim grafik arayüz MongoVUE bu adresten indirilebilir.

Flex Mobile İçin Kenarlarda Esnemeyen Scroller

Flex Mobile veya AIR Desktop ile SQLite Veritabanı Kullananlara Notlar

 • FlexORM kullanırsanız datanızı SQLite veritabanı gibi değil, RAM’de duran bir ArrayCollection gibi yönetirsiniz. Bu da datayı compenentlere bind ederken büyük kolaylık sağlar.
 • Genelde async bağlantı kullanmanız tavsiye edilir (SQLConnection.openAsync()) ama böyle yaprasanız her DB çağrısına bir Responder yazmak zorunda kalırsınız ve sonuçta kod spagettiye döner, maintain edemezsiniz. Benim tavsiyem sekron bağlantı kurmak ve datayı listelerken bir sayfalama mekanizması kulanmaktan yana. Bunu yapmak için http://www.riaspace.com/paged-list-loaded-from-sqlite-in-adobe-air adresindeki makaleyi incelemenizi tavsiye ederim.
 • FlexORM ve sekron bağlantı kullanarak AsyncListView’e sayfalandırılmış data doldurmayı denediğim örnek projemi https://github.com/snowy73/PersonelLite adresindeki repositoryden incelleyebilirsiniz. ÖNEMLİ NOT: Bu projede kullanılan FlexORM kaynak kodu v0.8.2’den clonelanmış ve bir miktar değiştirilmiştir (https://github.com/snowy73/PersonelLite/blob/master/src/flexorm-degisiklikler.txt)
 • AIR’ın SQLite veritabanlarını şifreleme yöntemi çoğu veritabanı yönetim aracına uymadığından projenizi ilk başta şifrelenmiş veritabanı kullanacak şekilde başlatırsanız veritabanı büyüdükçe yönetmek zorlaşır. Ama development ortamında şifresiz veritabanı kullanıp projeyi production ortamına aktarmadan önce veritananınızı https://github.com/probertson/air-sqlite/blob/DB-copy-dev/src/com/probertson/data/DBCopier.as adresinde bulabileceğiniz classı kullanarak şifreleyebilirsiniz. Bu classı düzgün bir şekilde kullanmak için ilgili repository’nin DB-copy-dev adlı branch’ini kullanmanız gerekir.