Kod Panosu

Kopyala, Yapıştır, Hatırla, Kodla..

Tag Archives: ubuntu

Linux Üzerinde MongoDB Sunucusu Kurmak

sudo apt-get install mongodb-server
sudo mkdir -p /data/db
sudo chmod 0755 /data/db
sudo chown [kullanici_adi] /data/db
Reklamlar

Ubuntu Terminal’de CMD Tarzı Otomatik Tamamlama

Varsayılan olarak Ubuntu terminali bir komutun bir kısmını yazıp tab tuşuna bastığınızda Windows’daki CMD gibi bulunduğunuz satır içinde yazdığınıza benzer komutları sırayla dolaşmak yerine yeni bir satırda muhtemel komutların bir listesini gösterir. CMD tarzı otomatik tamamlama özelliğini aktifleştrimek için önce

gedit ~/.bashrc

komutunu çalıştırın ve açılan ekranın en altına şu satırı ekleyip kaydedin:

bind '"\t":menu-complete'

Ardından bu özelliği büyük/küçük harf duyarsız bir şekilde kullanmak için

gedit ~/.inputrc

komutunu çalıştırın ve şu satırı ekleyip kaydedin:

set completion-ignore-case On

Ubuntu: NodeJS’yi Kurarken OpenSSL Bulunamadı Hatası

Ubuntu üzerinde NodeJS’yi kurarken ilk aşamada çalıştırdığınız

./configure

komutu eğer size OpenSSL’i bulamadığını söylüyorsa ilgili paketleri sisteminize kurmak için aşağıdaki komutu yönetici olarak (sudo ile) çalıştırın.

apt-get install libssl-dev openssl

Ubuntu’da Terminal İçin Kalıcı Alias’lar Tanımlama

Bir terminal açın ve şu kodu girin:

gedit ~/.bash_aliases

veya “Home” klasörünün altında “.bash_aliases” adlı bir dosya oluşturun ve dosyayı açın.

Açılan dosyanın içine alias’larınızı yazın. Örnek:

alias cls='clear'
alias l='ls -l'
alias ..='cd ..'
alias ...='cd ../..'

Dosyayı kaydedin.

Artık açtığınız her yeni terminal alias’larınızı hatırlayacaktır.