Kod Panosu

Kopyala, Yapıştır, Hatırla, Kodla..

Tag Archives: javascript

JavaScript: Unary + Operator

Eğer siz de benim gibi JavaScript’te string’leri integer’a çevirmek için parseInt fonksiyonuna alternatif bir yazım arıyorsanız tek taraflı (unary) + operatörünü kullanabilirsiniz.

Örnek:

var nums = ['100','300','400','60','40'], 
  num = 0;

for (var i = 0; i < nums.length; i++) {
  num += +nums[i];
}

alert(num); // 900

Ayrıntılı bilgi: http://xkr.us/articles/javascript/unary-add/

Thanks to: Vitaliy Petrychuk

Reklamlar

JavaScript’te Class Inheritance

Hazır kod kullanmayı sevmeyenler için javascript’te en kolay class inheritance yöntemi şu şekilde olur sanırım:

function Person(isDancing){
 this.dancing = isDancing;
 this.dance = function(){
  return this.dancing;
 }
}

function Ninja(){
 this.Person = Person;
 this.Person(false);
 this.swingSword = function(){
  return true;
 }
}

Bu yöntem aşağıdaki testlerden geçer:

var p = new Person(true);
p.dance(); // => true

var n = new Ninja();
n.dance(); // => false
n.swingSword(); // => true

p instanceof Person // => true
n instanceof Ninja // => true

Ancak bu yöntem prototype chaining’i göz önünde bulundurmadığından polymorphism’i tam olarak desteklemez ve örnek olarak aşağıdaki testten geçemez.

n instanceof Person // => false

Class inheritance’i tam anlamıyla kullanmak ama prototype chaining ile de uğraşmamak istiyorsanız jQuery’nin geliştiricisi John Resig’in “Class” adlı projesini kullanabilirsiniz.

/* Simple JavaScript Inheritance
 * By John Resig http://ejohn.org/
 * MIT Licensed.
 */
// Inspired by base2 and Prototype
(function(){
 var initializing = false, fnTest = /xyz/.test(function(){xyz;}) ? /\b_super\b/ : /.*/;

 // The base Class implementation (does nothing)
 this.Class = function(){};
 
 // Create a new Class that inherits from this class
 Class.extend = function(prop) {
  var _super = this.prototype;
  
  // Instantiate a base class (but only create the instance,
  // don't run the init constructor)
  initializing = true;
  var prototype = new this();
  initializing = false;
  
  // Copy the properties over onto the new prototype
  for (var name in prop) {
   // Check if we're overwriting an existing function
   prototype[name] = typeof prop[name] == "function" &&
    typeof _super[name] == "function" && fnTest.test(prop[name]) ?
    (function(name, fn){
     return function() {
      var tmp = this._super;
      
      // Add a new ._super() method that is the same method
      // but on the super-class
      this._super = _super[name];
      
      // The method only need to be bound temporarily, so we
      // remove it when we're done executing
      var ret = fn.apply(this, arguments);    
      this._super = tmp;
      
      return ret;
     };
    })(name, prop[name]) :
    prop[name];
  }
  
  // The dummy class constructor
  function Class() {
   // All construction is actually done in the init method
   if ( !initializing && this.init )
    this.init.apply(this, arguments);
  }
  
  // Populate our constructed prototype object
  Class.prototype = prototype;
  
  // Enforce the constructor to be what we expect
  Class.prototype.constructor = Class;

  // And make this class extendable
  Class.extend = arguments.callee;
  
  return Class;
 };
})();

Örnek:

var Person = Class.extend({
 init: function(isDancing){
  this.dancing = isDancing;
 },
 dance: function(){
  return this.dancing;
 }
});

var Ninja = Person.extend({
 init: function(){
  this._super( false );
 },
 dance: function(){
  // Call the inherited version of dance()
  return this._super();
 },
 swingSword: function(){
  return true;
 }
});

var p = new Person(true);
p.dance(); // => true

var n = new Ninja();
n.dance(); // => false
n.swingSword(); // => true

// Should all be true
p instanceof Person && p instanceof Class && 
n instanceof Ninja && n instanceof Person && n instanceof Class

Kaynak: http://ejohn.org/blog/simple-javascript-inheritance/