Kod Panosu

Kopyala, Yapıştır, Hatırla, Kodla..

Tag Archives: debug

Flex Mobile Projenizden Çağırdığınız BlazeDS Servislerinizi NetBeans Üzerinden Debug Etmek

 1. https://www.adobe.com/go/lc_blazeds_turnkey adresinden BlazeDS Turnkey’i indirin ve zip dosyasını masaüstüne açın.
 2. http://netbeans.org/downloads/ adresinden NetBeans’in full paketini indirin, varsayılan ayarlarla kurun ve açın.
 3. File > New Project > Java Web > Web Application > Next yolunu takip edin.
 4. Project Name: TestApp
 5. Next butonuna tıklayın.
 6. Karşınıza gelen Server and Settings ekranında Add… butonuna tıklayın.
 7. Apache Tomcat’i seçin Next  butonuna tıklayın.
 8. Karşınıza gelen ekranda Server Location’ın yanındaki Browse… butonuna tıklayın.
 9. Masaüstüne açtığınız “blazeds-turnkey…” adlı klasörün içie girin, “tomcat” adlı klasöre tek tıklayın ve Open butonuna tıklayın.
 10. Username: NetBeans
 11. Password: PASS
 12. Create user if it does not exits seçeneğinin seçili olduğundan emin olun ve Finish butonuna tıklayın.
 13. Karşınızdaki ekranda önce Next sonra da Finish butonuna tıklayın.
 14. Soldaki proje ağacında bulunan WEB-INF klasörünün içindeki “web.xml” dosyasına sağ tıklayın ve silin.
 15. Masaüstüne açtığınız “blazeds-turnkey…” adlı klasörün içine girip tomcat > webapps > blazeds > WEB-INF yolunu takip edin.
 16. Bu klasörün içindeki “flex” klasörünü ve “web.xml” dosyasını sürükleyip NetBeans’de açık olan projenin içindeki WEB-INF klasörünün üzerine bırakın.
 17. Yukarıdaki adımda projeye bıraktığınız “web.xml” dosyasını NetBeans üzerinden açın ve “<!– begin rds ” ve “end rds –>” yazan iki satırı silin.
 18. Yine aynı dosyanın içindeki “<param-value>true</param-value> ” değerini “<param-value>false</param-value> ” olarak değiştirin.
 19. Proje ağacının en üstündeki TestApp’e sağ tıklayın ve Properties’i seçin.
 20. Açılan pencerede Run kısmına gidip “Display Browser on Run” seçeneğinin işaretini kaldırın ve OK butonuna tıklayın.
 21. Proje ağacında bulunan Libraries’e sağ tıklayıp Properties’i seçin.
 22. Açılan pencerede Add Library…’ye, ardından Create…’e  tıklayın.
 23. Library Name: BlazeDS
 24. Library Type: Class Libraries
 25. OK butonuna tıklayın.
 26. Açılan pencerede Add JAR/Folder…’ı tıkladıktan sonra masaüstüne açtığınız “blazeds-turnkey…” adlı klasörün içine girip tomcat > webapps > blazeds > WEB-INF > lib yolunu takip edin.
 27. Ctrl+A tuşlarına basarak burada bulunan tüm .jar dosyalarını seçip Add JAR/Folder butonuna, ardından da Yes butonuna tıklayın.
 28. Ekrandaki pencerelerde sırasıyla OK, Add Library ve OK butonlarına tıklayın.
 29. File > New File… > Java > Java Class > Next yolunu takip edin.
 30. Class Name: EchoService
 31. Package: services
 32. Finish butonuna tıklayın.
 33. Ekrana gelen yeni class’a “public String doEcho(String s) {return s;} ” şeklinde yeni bir metod ekleyin ve kaydedin.
 34. Soldaki proje ağacından WEB-INF > flex > remoting-config.xml dosyasını açın.
 35. </service> satırından hemen önceki satıra <destination id=”EchoServiceDestination”><properties><source>services.EchoService</source></properties></destination> ifadesini yapıştırın ve kaydedin.
 36. Flash Builder’ı açın.
 37. File > New > Flex Mobile Project yolunu takip edin.
 38. Project name: TestApp
 39. İki kere Next dedikten sonra Application server type’ı Java seçip hemen altından da BlazeDS’i işaretleyin.
 40. Root folder: C:\Documents\NetBeansProjects\TestApp\web
 41. Root URL: http://localhost:8400/TestApp
 42. Context root: /TestApp
 43. Output folder: C:\Documents\NetBeansProjects\TestApp\web\apk
 44. Validate Configuration’a tıkladıktan sonra Finish’e tıklayın.
 45. Data > Connect to BlazeDS…’e tıklayın ve No passwords required kutusunu işaretleyip OK deyin.
 46. Açılan ekranda EchoServiceDestination’ın yanındaki kutuyu işaretleyip Finish’e tıklayın.
 47. NetBeans’e dönüp doEcho metoduna breakpoint koyduktan sonra Debug > Debug Project’e tıklayın.
 48. Tekrar Flash Builder’a dönüp önce alt kısımda bulunan Data/Services tabına tıklayın, ardından doEcho’ya sağ tıklayıp Test Operation… deyin.
 49. Açılan ekranda Test butonuna tıkladığınızda NetBeans’e koyduğunuz breakpoint’in çalıştığını göreceksiniz.
Reklamlar